კონფიდენციალურობის პოლიტიკა


რა სახის ინფორმაციას ვაგროვებთ?
 • ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს ინფორმაციას, როდესაც თქვენ რეგისტრირდებით ჩვენს ვებ-გვერდზე.
 • როდესაც თქვენ უკვეთავთ ან რეგისტრირდებით ჩვენს ვებ-გვერდზე, შესაბამისად, შეიძლება ჩვენ დაგვჭირდეს, რომ მიუთითოთ თქვენი: სახელი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, საფოსტო მისამართი, ტელეფონის ნომერი ან საკრედითო ბარათის ინფორმაცია.
 • ტრანზაქციის განხორციელების შემდეგ, თქვენი პირადი ინფორმაცია (საკრედიტო ბარათები, სოციალური უსაფრთხოების ნომრები, ფინანსური მდგომარეობა და ა.შ) არ შეინახება ჩვენს სერვერებზე.
რისთვის ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას?
 • {:"Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways"=>[]}
 • ჩვენი ვებ-გვერდის გასაუმჯობესებლად (ჩვენ განუწყვეტლივ ვცდილობთ, თქვენგან მიღებულ ინფორმაციასა და შეფასებებზე დაყრდნობით გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებ-გვერდის შემოთავაზებები)
 • მომხმარებელთა მომსახურების სერვისის გასაუმჯობესებლად (თქვენი ინფორმაცია გვეხმარება იმაში, რომ თქვენს მოთხოვნებსა და საჭიროებებს უფრო ეფექტურად ვუპასუხოთ)
 • ტრანზაქციების დასამუშავებლად ( თქვენი ინფორმაცია, საჯარო თუ პირადი, არ იქნება გაყიდული, გადაცვლილი, გადაცემული, ან გადაბარებული რაიმე სხვა კომპანიაზე, არანაირი მიზეზით, ყოველ შემთხვევაში თქვენი თანხმობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ეს საჭიროა თქვენს მიერ შეძენილი ნივთის ან მოთხოვნილი სერვისის თქვენამდე მოწოდებისთვის.)
 • პერიოდული ელექტრონული შეტყობინებების გასაგზავნად.
 • თქვენს მიერ მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართი შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენთვის ინფორმაციის გამოსაგზავნათ, გაუგებრობებზე პასუხის გასაცემად , და/ან სხვა მოთხოვნებისა და შეკითხვებისათვის.
 • თქვენ შეგიძლიათ უარი განაცხადოთ ნებისმიერ ჩვენს მიერ გამოგზავნილ ელექტრონული ფოსტის კომუნიკაციაზე. თქვენი პარამეტრები შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენს ანგარიშში შესვლით.
რა გზებით ვიცავთ თქვენს ინფორმაციას?
 • ჩვენ ვიყენებთ უამრავ უსაფრთხოების ნორმას თქვენი ინფორმაციის დაცულობის შესანარჩუნებლად მაშინ, როცა თქვენ უთითებთ, აგზავნით ან წვდომა გაქვთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციაზე.
 • ჩვენ გთავაზობთ უსაფრთხო სერვერის გამოყენებას. ყველა თქვენს მიერ წარმოდგენილი სენსიტიური/საკრედიტო ინფორმაცია გადაიცემა უსაფრთხო Socket Layer (SSL) ტექნოლოგიის მეშვეობით და შემდეგ ხდება გაშიფრვა ჩვენი გადახდის მეთოდების პროვაიდერების მონაცემთა ბაზაში. ისინი ხელმისაწვდომია მხოლოდ სპეციალური წვდომით ავტორიზებული სისტემებისათვის, და ეს ინფორმაცია რჩება სრულიად კონფიდენციალური.
ვიყენებთ თუ არა cookies-ს?
 • კი (Cookies არის პატარა ზომის ფაილი, რომელსაც ვებ-გვერდი ან რაიმე სერვისის პროვაიდერი გადასცემს თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკს ვებ-ბრაუზერის მეშვეობით, (თუ თქვენ ამის ნებას დართავთ) და რომელიც ვებ-გვერდის ან სერვისის პროვაიდერის სისტემას აძლევს საშუალებას იცნოს თქვენი ვებ-ბრაუზერი, დააფიქსიროს და დაიმახსოვროს გარკვეული ინფორმაცია.)
ვანხორციელებთ თუ არა ინფორმაციის გადაცემას რაიმე გარე შუამავლისთვის?
 • ჩვენ თქვენს პერსონალ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას არ ვყიდით, ვცვლით ან რაიმე სხვა სახით არ გადავცემთ გარე შუამავლებს. ეს არ ეხება იმ სანდო შუამავლებს, რომლებიც ჩვენ გვეხმარებიან ჩვენი ვებ-გვერდის მართვაში, ჩვენი ბიზნესის წარმოებაში, ან თქვენთვის მომსახურების გაწევაში, იმ შემთხვევაში, თუ ეს შუამავლები დათანხმდებიან ინფორმაციის კონფიდენციალურობის პირობას. ასევე, ჩვენ შეგვიძლია გამომავმჟღავნოთ თქვენი ინფორმაცია იმ შემთხვევაში, თუ გვჯერა, რომ ეს სრულიად შეესაბამება კანონს, ექვემდებარება ჩვენი ვებ-გვერდის პოლიტიკას, იცავს ჩვენს ან სხვების უფლებებს, ქონებას ან უსაფრთხოებას. თუმცა, არა-პერსონალური საიდენტიფიკაციო ვიზიტორული ინფორმაცია შესაძლებელია გადაეცეს სხვა შუამავლებს, მარკეტინგის, რეკლამის ან რაიმე სხვა მიზნით.
ბავშვთა ონლაინ კონფიდენციალურობის დაცვის აქტის შესაბამისობა.
 • ჩვენ შევესაბამებით COPPA-ს მოთხოვნებს, (Childrens Online Privacy Protection Act), ჩვენ არ ვაგროვებთ ინფორმაციას 13 წლამდე ადამიანებისგან. ჩვენი ვებ-გვერდი, პროდუქტები და სერვისები წარმოდგენილია მხოლოდ მათთვის, ვინც არის 13 წლის ან მეტის.
თქვენი თანხმობა
 • ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ჩვენი ვებ-გვერდის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.
ცვლილებები ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.
 • თუ ჩვენ გადავწყვეტთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში რაიმეს შეცვლას, ამ ცვლილების შესახებ დავპოსტავთ ამ გვერდზე.