🇺🇸 🇧🇶
ბოდიში, ჩვენ ვერ გამოვაგზავნით ბონაირი, წმინდა ეუსტატიუსი და საბა-ში