🇺🇸 🇧🇻
ბოდიში, ჩვენ ვერ გამოვაგზავნით ბუვეტის კუნძული-ში