🇺🇸 🇨🇨
ბოდიში, ჩვენ ვერ გამოვაგზავნით კოკოსის კუნძულები-ში