🇺🇸 🇪🇭
ბოდიში, ჩვენ ვერ გამოვაგზავნით დასავლეთ საჰარა-ში