🇺🇸 🇲🇫
ბოდიში, ჩვენ ვერ გამოვაგზავნით წმინდა მარტინი-ში