🇺🇸 🇺🇲
ბოდიში, ჩვენ ვერ გამოვაგზავნით შეერთებული შტატების მცირე კუნძულები-ში